Chào mừng bạn ghé thăm traicayxuatkhaumientay.vn của Trái cây xuất khẩu Miền Tây (chúng tôi) !

Chúng tôi mong bạn dành thời gian đọc và tìm hiểu những điều khoản thỏa thuận về sử dụng trang web. Điều đó đồng nghĩa việc bạn sử dụng trang web này là bạn đồng ý với các điều khoản sau đây:

  1. Bản quyền và thương hiệu

Tuyên bố các quyền sở hữu trí tuệ của Trái cây xuất khẩu Miền Tây đối với các nội dung trên website

Chúng tôi là chủ sở hữu trang web này. Bất kỳ nội dung nào của website này đều thuộc quyền sở hữu của Trái cây xuất khẩu Miền Tây và được bảo hộ theo quy định bởi luật bản quyền và sở hữu trí tuệ hiện hành.

Chúng tôi có thẩm quyền chỉnh sửa trang web, cập nhật, thay đổi, xóa bỏ hoặc chấm dứt bất kỳ một nội dung nào mà không cần thông báo cho người sử dụng.

Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, điều chỉnh, thiết kế lại, hoặc tìm cách phát hiện mã nguồn, phá hoại, cho phép người khác có quyền lợi bảo mật hoặc bất kỳ mục đích, hình thức nào mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản đều là vi phạm quyền sở hữu hợp pháp của chúng tôi. Trái cây xuất khẩu Miền Tây có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng tài khoản URL, bất kỳ địa chỉ email liên kết và truy cập hoặc bồi thường thiệt hại (nếu có).

  1. Nội dung

Quyền và trách nhiệm của Trái cây xuất khẩu Miền Tây

Chúng tôi lựa chọn thông tin kỹ lưỡng để cung cấp cho bạn, nhưng chúng tôi không đảm bảo tính mới  nhất, chính xác và đầy đủ hoàn toàn mặc dù chúng rôi có cố gắng cập nhật thường xuyên những nội dung tại trang web.

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của một phần hay toàn bộ website mà không cần thông báo trước đến bạn.

Chúng tôi có quyên thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống lại các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin trên website.

Quyền và trách nhiệm của người sử dụng

traicayxuatkhaumientay.vn Cho phép người sử dụng xem, chiết xuất thông tin trên website (in, tải, chuyển tiếp…) hoặc chia sẻ cho người khác nhưng với mục đích sử dụng cá nhận và phi thương mại với điều kiện phải trích dẫn thông báo bản quyền của website sau đây: Copyright © 2018 Trái Cây Xuất Khẩu Miền Tây All Rights Reserved.

Khi truy cập vào trang web, bạn hiểu và đồng ý chấp nhận chi phí cho việc tiếp cận trang web, việc tiếp cận thông tin, hình ảnh này liên quan đến việc trả phí của bên thứ ba ( ví dụ: phí cho nhà cung cấp dịch vụ internet hoặc phí đường truyền, phí pháp lý, phí tư vấn hoặc các khoản phí khác…) có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp.

Bạn cũng hiểu và tự chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với các rủi ro có thể xảy ra cho việc bạn truy cập trang web, những rủi ro này liên quan đên những thiệt hại cho máy tính của bạn hoặc thiết bị khác hoặc việc mất các dữ liệu do việc tải xuống các tài liệu bị virus, hành động phá hoại trực tiếp hay gián tiếp của hệ thống máy tính khác, đường dây điện thoại, phần mềm, lỗi chương trình hoặc bất kỳ lỗi nào khác.

Bạn cũng hiểu và đồng ý rằng Dịch vụ có thể bao gồm các thông tin quảng cáo, thông tin liên lạc của  URL mà các thông tin này là một phần trong việc tham gia trang web của chúng tôi.

  1. Luật áp dụng

Những điều khoản sử dụng được điều chỉnh bởi pháp luật nước CHXHCN Việt Nam